JavaScript: self

self – посилання на поточне вікно. Синтаксис: JavaScript self Властивість належить об’єкту: Об’єкт Опис window Об’єкт, що надає доступ до параметрів вікна, в якому відображається поточний документ. Примітки: Властивість self є синонімом поточного вікна, тобто ключові слова window та self взаємозамінні. Дана властивість введена для забезпечення кращої читаності JavaScript-коду. Приклади: Наступний приклад виводить в статус-рядок …