CSS: властивість list-style

Властивість list-style дозволяє одночасно задавати три параметри для маркерів списку, а саме: list-style-image – графічне зображення, що відображується в якості маркера позиції списку. list-style-type – символ, цифра або літера, які будуть являтись маркером. list-style-position – позицію маркера. Спосіб використання: list-sytle: [list-style-image] [list-style-type] [list-style-position] Значення цих атрибутів можна розташовувати в будь-якому порядку. Приклад: ul {list-style: url(‘img.gif’) …