Встановлення wine під CentOS (RH, Fedora)

Процес не складний, тому опишу коротко: 1. Встановлюємо репозиторій EPEL: # rpm -Uhv http://ftp.tlk-l.net/pub/mirrors/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-7.noarch.rpm Хто читає цю публікацію коли репозиторій який тут встановлюється буде вже застрарілим, читайте як встановити найновішу версію репозитарію EPEL. {hrrp://simon.rv.ua/yak-pidklyuchiti-repozitorij-epel.html} 2. Перед встановленням бажано оновити систему: # yum update 3. Дивимось, чи пакет wine присутній серед встановлених репозиторіїв (не обовязковий крок): …

Встановлення snmp-сервісу на ОС Linux CentOS (Fedora, або RedHat)

Встановлення: # yum install net-snmp net-snmp-utils Налаштування. Відкриваємо файл: # vi /etc/snmpd/snmpd.conf І правимо в ньому наступні рядки до наступного вигляду: syslocation “UA, Kiev” syscontact Контак@адм.іна Запускаємо: # service snmpd start Добавляємо в автозагрузку: # chkconfig snmpd on Перевіряємо: # snmpstatus -v 2c -c public localhost Якщо у відповідь на запит отримуємо “Timeout: No Response …

Встановлення та налаштування FTP-сервера (vsftpd) на Linux CentOS (Fedora, RHEL)

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) — FTP-сервер для Unix-систем, включаючи Linuxс та з підтримкою IPv6 і SSL. Він є FTP-сервером по вмовчанню для дистрибутивів Ubuntu, CentOS, Fedora, NimbleX та RHEL Linux. Далі прості вказівки по встановленню та налаштуванню vsftpd.

Як Добавити IP-адресу на мережевому інтерфейсі в ОС Linux CentOS, RedHat, Fedora

Іноді є потреба мати кілька різних IP-адрес (з тієї ж, або з різних підмереж) на одному й тому ж інтерфейсі. Опишу як це можна зробити на Linux CentOS, RedHat, або Fedora: спочатку спосіб для постійного налаштування, а в кінці для тимчасового.

httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName (Помилка при запуску Apache)

Помилка Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for testserver.com.local httpd: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName під час запуску сервісу Apache виникає тому що Apache не може достовірно визначити якому доменому імені (FQDN) відповідає IP 172.0.0.1. Щоб повідомити йому це, потрібно заповнити змінну ServerName в конфігураційному файлі. Для …

Як підключити репозиторій EPEL

Extra Packages for Enterprise Linux (або EPEL) це спеціальна група, яка створює, підтримує і керує високоякісним набором додаткових пакетів для Enterprise Linux, включаючи, але не обмежуючись, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS і Scientific Linux (SL). Щоб підключити репозиторій з цими набором пакетів, заходимо на сторінку http://fedoraproject.org/wiki/EPEL, гортаємо вниз до “How can I use these …

Налаштування Zabbix для ICMP-перевірок (утиліта fping) на Linux CentOS (RedHat, Fedora)

Для простих ICMP-перевірок, заббікс використовує утиліту fping. Тому опишу як її встановити та налаштувати заббікс на її використання. 1. Встановлення fping: 1.1. Заходимо на сторінку http://pkgs.repoforge.org/fping/ та знаходимо посилання на потрібну версію fping. 1.2. Завантажуємо: # wget http://pkgs.repoforge.org/fping/fping-2.4-1.b2.3.el6.rf.x86_64.rpm 1.3. Встановлюємо: # rpm -i fping-2.4-1.b2.3.el6.rf.x86_64.rpm warning: fping-2.4-1.b2.3.el6.rf.x86_64.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 6b8d79e6: NOKEY 2. …

Налаштування синхронізації часу по ntp в Linux CentOS (RedHat, Fedora)

1. Дивимось список часових поясів: # ls /usr/share/zoneinfo/ 2. Вибираємо часовий пояс: # ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Kiev  /etc/localtime 3. Встановлюємо ntp: # yum install ntp 4. Перевіряємо чи в файлі /etc/sysconfig/ntpd присутній рядок SYNC_HWCLOCK=yes : # cat /etc/sysconfig/ntpd | grep SYNC_HWCLOCK Якщо рядок відсутній, то добавляємо його туди: # echo SYNC_HWCLOCK=yes >> /etc/sysconfig/ntpd 5. Запускаємо ntpd: …

Налаштвання часу в Linux

Поточний час в системі лінукс можна переглянути командою # date Thu Sep  8 11:31:27 EEST 2011 Зміна лише часу: # date -s 10:00 Зміни дати та часу: # date MMDDhhmmyyyy.ss де MM – місяць; DD – день; hh – години; mm – хвилини; yyyy – рік; ss – секунди. Крапка перед секундами є обовязковою.

Як прописати шлюз (gateway) в Linux CentOS (RedHat, Fedora)

Прописати шлюз в Linux CentOS можна командою: route add default gw 192.168.0.1 де 192.169.0.1 — адреса шлюзу. Проте це до першого ж перезавантаження. Щоб даний шлюз лишався і після перезавантаження системи, потрібно в файл /etc/sysconfig/network добавити рядок: GATEWAY=192.168.0.1 де 192.168.0.1 — знову ж таки адреса шлюзу.