CSS: властивість background-color

Властивість background-color встановлює колір фону елемента. Колір застосовується до всього фону наповнення елемента і розповсюджується на його внутрішні відступи (padding). Зовнішні поля (margin) лишаються прозорими. Приклади: td {background-color: Black;} td {background-color: #aa00ff;} td {background-color: rgb(115, 255, 115);} td {background-color: rgb(10%, 50%, 90%);} Можливі значення: колір — колір фону. Вказується одним із стандартних для CSS способів …

CSS: властивість border-color

Властивість border-color встановлює колір рамки навколо елемента. Колір можна встановлювати для всіх чотирьох сторін рамки різний. Приклади: td {border-color: green;} td {border-color: #1199ff yellow;} td {border-color: rgb(3, 210, 220) lime #195;} td {border-color: rgb(90%, 15%, 20%) rgb(15, 216, 16) blue #195;} На малюнку приклади різних значень border-color та різні їх комбінації: Можливі значення: колір — …

CSS: властивість border-width

Властивість border-width керує товщиною рамки навколо елемента. Ширину можна встановлювати для всіх чотирьох сторін рамки різний. Приклади: td {border-width: medium;} td {border-width: thin 4px;} td {border-width: 2px thin thick;} td {border-width: thin 4px medium thick;} На малюнку приклади різних значень border-width та різні їх комбінації: Можливі значення: thin — тонка рамка; medium — рамка середньої …

CSS: властивість list-style

Властивість list-style дозволяє одночасно задавати три параметри для маркерів списку, а саме: list-style-image – графічне зображення, що відображується в якості маркера позиції списку. list-style-type – символ, цифра або літера, які будуть являтись маркером. list-style-position – позицію маркера. Спосіб використання: list-sytle: [list-style-image] [list-style-type] [list-style-position] Значення цих атрибутів можна розташовувати в будь-якому порядку. Приклад: ul {list-style: url(‘img.gif’) …

CSS: властивість border-style

Властивість border-style визначає стиль рамки навколо елемента. Стиль можна встановлювати для всіх чотирьох сторін рамки різний. Приклади: td {border-style: solid;} td {border-style: solid dotted;} td {border-style: solid dotted dashed;} td {border-style: solid dotted dashed double;} На малюнку приклади різних значень border-style та різні їх комбінації: Можливі значення: solid — звичайна суцільна рамка; none — рамка …

CSS: властивість border-collapse

Властивість border-collapse встановлює спосіб відображення рамки навколо чарунки таблиці. Ця властивість визначає, чи чарунка матиме спільну рамку з сусідніми чарунками, чи свою власну. Приклади: table {border-collapse: collapse} table {border-collapse: separate} Можливі значення: collapse — використовувати загальну рамку для чарунок таблиці. separate — Кожна чарунка таблиці має власну рамку. inherit — Запозичити значення в батьківського елемента. …