Встановлення snmp-сервісу на ОС Linux CentOS (Fedora, або RedHat)

Встановлення: # yum install net-snmp net-snmp-utils Налаштування. Відкриваємо файл: # vi /etc/snmpd/snmpd.conf І правимо в ньому наступні рядки до наступного вигляду: syslocation “UA, Kiev” syscontact Контак@адм.іна Запускаємо: # service snmpd start Добавляємо в автозагрузку: # chkconfig snmpd on Перевіряємо: # snmpstatus -v 2c -c public localhost Якщо у відповідь на запит отримуємо “Timeout: No Response …