jQuery: команда each()

Самий простий спосіб отримати або змінити елементи компонентів в наборі надає команда each(). each (function) – команда виконує обхід всіх елементів в наборі і виконує для кожного з них функцію function. Ця функція викликається для кожного елементу в наборі. В якості параметру функції передається індекс елементу в наборі починаючи з 0, а сам елемент доступний …

JavaScript: визначення розмірів видимої частини сторінки

Щоб визначити розміри видимої частини сторінки, можна використовувати кілька різних методів. Але для того, щоб JavaScript-код працював в різних браузерах, прийдеться ці методи комбінувати: Визначаємо висоту видимої частини сторінки: function windowHeight() { var wh = document.documentElement; return self.innerHeight || ( wh && wh.clientHeight ) || document.body.clientHeight; } Визначаємо ширину видимої частини сторінки: function windowWidth() { …

JavaScript: self

self – посилання на поточне вікно. Синтаксис: JavaScript self Властивість належить об’єкту: Об’єкт Опис window Об’єкт, що надає доступ до параметрів вікна, в якому відображається поточний документ. Примітки: Властивість self є синонімом поточного вікна, тобто ключові слова window та self взаємозамінні. Дана властивість введена для забезпечення кращої читаності JavaScript-коду. Приклади: Наступний приклад виводить в статус-рядок …