CSS: властивість border-width

Властивість border-width керує товщиною рамки навколо елемента. Ширину можна встановлювати для всіх чотирьох сторін рамки різний. Приклади: td {border-width: medium;} td {border-width: thin 4px;} td {border-width: 2px thin thick;} td {border-width: thin 4px medium thick;} На малюнку приклади різних значень border-width та різні їх комбінації: Можливі значення: thin — тонка рамка; medium — рамка середньої …