CSS: властивість border-color

Властивість border-color встановлює колір рамки навколо елемента. Колір можна встановлювати для всіх чотирьох сторін рамки різний. Приклади: td {border-color: green;} td {border-color: #1199ff yellow;} td {border-color: rgb(3, 210, 220) lime #195;} td {border-color: rgb(90%, 15%, 20%) rgb(15, 216, 16) blue #195;} На малюнку приклади різних значень border-color та різні їх комбінації: Можливі значення: колір — …