home Компютерні теми CSS: властивість list-style

CSS: властивість list-style

Властивість list-style дозволяє одночасно задавати три параметри для маркерів списку, а саме:
list-style-image – графічне зображення, що відображується в якості маркера позиції списку.
list-style-type – символ, цифра або літера, які будуть являтись маркером.
list-style-position – позицію маркера.

Спосіб використання:
list-sytle: [list-style-image] [list-style-type] [list-style-position]

Значення цих атрибутів можна розташовувати в будь-якому порядку.

Приклад:
ul {list-style: url(‘img.gif’) disc inside}
ol {list-style: decimal inside}
ol {list-style: url(‘img.png’) disc outside}

Приклади використання властивості list-style
Приклади використання властивості list-style

Можливі значення:
Використовуються значення відповідних властивостей: list-style-image, list-style-type та list-style-position:

Можливі значення list-style-image:
url – адреса файлу зображення, яке відображається в якості маркера, перекриваючи установки властивості list-style-type. Проте, якщо файл, на який посилається адреса, не знайдено, то використовується все ж таки установка властивості list-style-type;
none – пункт списку не має графічного маркера, а береться з атрибуту list-style-type;
inherit — запозичити значення в батьківського елемента.

Можливі значення list-style-position:
outside – задає відображення маркера поза текстом;
inside – заставляє веб-браузер відобразити маркер разом з текстом в якості першого символу;
inherit – запозичити значення в батьківського елемента.

Можливі значення list-style-type:
disc – відображає маркер в вигляді суцільного круга;
circle — маркер в вигляді кола;
square — маркер в вигляді суцільного квадрата;
decimal — нумерує позиції арабськими цифрами починаючи з 1;
decimal-leading-zero — нумерує позиції арабськими цифрами починаючи з 01, 02…;
lower-roman — нумерує позиції малими римськими цифрами;
upper-roman — нумерує позиції великими римськими цифрами;
lower-alpha — помічає позиції малими латинськими літерами;
upper-alpha — помічає позиції великими латинськими літерами;
none — взагалі забирає маркер або нумерацію;
inherit – запозичити значення в батьківського елемента.

Об’єктна модель:
[window.]document.getElementById(“elementID”).style.listStyle

Значення за замовчуванням: none disc outside.
Застосовується до елементів: li.
Наслідується: Так.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *